Voor kinderen in de basisschoolleeftijd (ook niet-leden) organiseren we jaarlijks een mini-elfstedentocht over 3 of 5 kilometer. De kinderen schaatsen met hun stempelkaart langs alle elf Friese Steden en moeten daarbij diverse hindernissen overbruggen (klunen, langs een wak, bochten de verkeerde kant op en onder de lage brug bij Bartlehiem door). Na afronding van de tocht ontvangt iedereen een echt mini- Elfstedenkruisje, dat is gesponsord door de Rabobank.