Ereleden

Erelid
Erelid
Erelid
Carlijn Achtereekte
Lotte van Beek
Cees Boekema
Ans Boekema-Schut
Hartger Bosman
Bert Dijkhuis
Cees Gravendeel
Johan Grobbee
Stefan Groothuis
Willy Klunder-van Dartel
Nol van der Meer
Ben Naberhuis
Jan Smeekens
Mark Tuitert
Annie Tukker-Borckink

Leden van Verdienste

Lid
Lid
Lid
Lid
Arne Alphenaar
Wendy Ankersmit
Gerard Bello
Cees Van Niel
Gerard Bits
Michiel de Boer
Wim Boerdijk
Hartger Bosman
Wim Brand
Francis Broekhuis
Ton Broekman
Joop Bruins
Maria Dijkhuis
Jeroen Fredriks
Erik Fredriks
Theo van Gelder
Dirk Gjaltema
Ingrid Hoek
Ina Klaren
Berry Klunder
Ronald Kors
Mieke Kranenborg
Jos Lodewijk
Bart van Middelkoop
Henk te Poele
Theo Prins
Bert Prummel
Jurjen Reit
Alfons Saris
Simone Schipper
Anton Sigger
Joke Visschers
Piet Visser
Derk Jan de Weerd
Marijke Westerhof-Boekema
Hans Westerhof
Gerard Robijn