De afdeling Hardrijden en Marathon heeft een eigen bestuur die de diverse activiteiten voor deze twee schaatsdisciplines ondersteunt. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Bestuur

Dirk Gjaltema

Voorzitter

Marian Zweverink-Kooij

Secretaris

Hans Westerhof

Penningmeester

Jan Willem Van Velsen

Technische commissie

Maaike Westerhof

Leden administratie

Arjen Esselink