De Deventer IJsclub hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Zonder uw toestemming verstrekt DIJC uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij DIJC wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden
worden verstrekt.

U kunt de Privacyverklaring via onderstaande knop downloaden.