Je bekijkt nu Gerard Robijn – Lid van Verdienste

Gerard Robijn, voorzitter van de afdeling kunstrijden, de drijvende kracht achter het kunstschaatsen, is tijdens de jaarvergadering benoemd tot Lid van Verdienste. De leden willen hem bedanken voor het vele vrijwilligerswerk dat hij voor de club, en dan bijzonder voor de afdeling Kunstrijden, verzet. Sinds 2005 zit hij al in het bestuur, en waarvan hij kort daarna voorzitter werd. Vele uren heeft hij vergaderd: met de Scheg over de ijshuur, met clubs uit de omgeving over hoe de ijsuren verdeeld moeten worden, met trainers over de indelingen van de groepen, met andere afdelingen van DIJC over club-brede aangelegenheden. Daarnaast is hij vliegende keep bij wedstrijden, trainingskampen, geldinzamelingsacties en wat al dies meer zij. Dan weer brengt hij oliebollen rond, dan weer valt hij in voor een trainer die ziek is, en zonder Gerard zou er nooit een wedstrijduitslag gecommuniceerd zijn. Hij is een van drijvende krachten van DIJC in het algemeen en van de afdeling kunstrijden in het bijzonder.