De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging hét aanspreekpunt voor iedereen met vragen, zorgen of klachten over het welzijn van spelers, ouders of andere vrijwilligers of de manier van omgang met elkaar. Iedereen binnen de organisatie kan bij de VCP terecht: sporters, ouders, trainers, supporters, bestuurders, vrijwilligers, etc.

Hermien Bieleman en Alfons Saris zijn  de vertrouwenscontactpersonen binnen de Deventer IJsclub.                                                                                                                                                                                 Zij zijn bereikbaar via hermien.bieleman@deventerijsclub.nl. of alfons.saris@deventerijsclub.nl  

De vertrouwenscontactpersoon biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie te praten. Een vertrouwenscontactpersoon helpt je met vragen en het doen van een melding rondom grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen, pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend.

Psychisch grensoverschrijdend gedrag: vernederingen, overdreven negatieve kritiek over uiterlijk, bedreigingen, verbaal geweld, onrealistisch hoge verwachtingen of genegeerd worden.

Fysiek grensoverschrijdend gedrag: fysiek geweld, geforceerd worden om door te trainen met een blessure, fysieke straffen.